Transparentní komunikace v partnerství
Zdenek a Šárka Weberovi

Muži a ženy dnes často, ve vztahu k měnícímu se rozdělení rolí v rodině i práci, prožívají zmatek a nedorozumění. Tradiční pojetí těchto rolí již pro mnohé není přijatelným východiskem a nové pojetí ještě není ustanoveno. Partneři jsou vystaveni nahodilým inspiracím a podnětům, o které se často není možné hluboce opřít a při prvních výzvách se jejich partnerství hroutí. Muži a ženy stojí před vzájemným závazkem uvědoměleji sladit různé úrovně vztahu, sexualitou, intimitou, rodičovstvím a rodinnými hodnotami počínaje a prací, financemi  a celkovým společným obrazem vzájemného vztahu, spiritualitou a životní filozofii konče.  Změna  klade na muže i ženy vzrůstající potřebu otevřeně reflektovat svá vlastní východiska ve vztahu a být ochotni je vzájemně ladit, přehodnocovat a integrovat do celistvějšího tvaru. Klíčem k tomuto typu hlubinného partnerského sdílení je transparentní komunikace, jenž umožňuje propojení různých úrovní individuálního, partnerského i rodinného života a je také kontemplativním nástrojem celistvého ladění proudu života a jeho evoluce.

Mystické tradice vidí partnerský vztah muže a ženy, či dvou intimních bytostí jako prostor pro kultivaci, rozvoj a praktikování ctností a vyšších morálních a etických způsobů života. Pozornost je zaměřena na sebepoznání, vzájemnou péči, vděčnost, tajuplnou intimitu, pravdivost, trpělivost, vytrvalost a uzdravení individuálního a kolektivního utrpení. Partnerský vztah je viděn jako naprostý základ lidského života. Zdeněk a Šárka považují proto skutečný sebezkušenostní a vnitřně osobnostní rozvoj a sebepoznání v oblasti partnerství a mužsko-ženských principů za jednu z nejdůležitějších oblastí vzdělávání v životě člověka. Vztahy bez tohoto druhu výměn mohou zamrznout v projekci starých příběhů a zkušeností, promítajících se do přítomného okamžiku. To vede k zamoření vztahu nestrávenou individuální a po nějaké době i společnou minulostí, změtí pocitů, emocí, mentálních doměnek a výsledkem je nejčastěji zmatek, uzavřenost a smrt vztahu. Transparentní komunikace nabízí řadu funkčních řešení. Posílit své schopnosti a kompetence v pravdivé komunikaci zahrnující osobní cítění, myšlení a tělesné pocity. Uvědomit si důležitost přítomného naslouchání v narativní příběhové úrovni vztahu a dát prostor i spirituálnímu vhledu. Naučit se pochopit a pracovat s principem vzájemného zrcadlení. Autorem tohoto přístupu je Thomas Hubl. Zdeněk a Šárka přidávají své zkušenosti a vzdělání ve facilitaci poradních kruhů (council), somatic experiencingu (trauma healing), osobní meditační a duchovní praxi a dlouhodobém studiu mystických tradic východu i západu, NLP a tělesné terapii Rebalancing a Nature art terapii. 

Co ti dala účast ve výcviku mužského kruhu?
Účast na výcviku mi dala pohlédnout pod další vrstvu mého vnitřního muže, jeho soužití s vnitřní ženou a dítětem.

Co ti dává mužský kruh pro tvůj život?

Dostal jsem dar, začal jsem žít a prožívat mého muže, cítit ho, dostal jsem sílu kruhu a mých předků...
Martin Houdek
Co mi to dalo a dává?

Jednoduše řečeno: sílu. Sílu a věděni, že je možné a reálné zrealizovat vizi, kterou již dlouho znám. Vědomí toho, že kromě vize mám i sílu ji uskutečnit. Je to víc než jen pocit štěstí a naplnění, je to pro mě mnohem víc, než lze popsat slovy. Díky mužskému kruhu a jeho síle vím, že má smysl hledat pravou podstatu věcí.
Václav Němeček
Co mi to dalo?

Po absolvování série seminářů "Síla muže" si v životě přestávám připadat jako nezvaný cizinec. Ostatní muže již nevnímám jako rivaly, ale jako spolucestující na stejné lodi. Ženy vidím mnohem zdravějším způsobem. Více je toužím poznávat a méně vlastnit, více si od nich dokážu vzít a přitom být méně závislý, mám stále více co dát. Během kurzu jsem toho poznal hodně o lidech, vztazích, světě a hlavně o sobě. Objevuju své schopnosti a vyjasňuje se mi můj další směr.
Michal Filip
Co mi to dalo?

Mně osobně dala účast v mužské skupině to, čeho si v životě nejvíce vážím – překonal jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou ostatních můžů jsem to dokázal, našel jsem svoji stezku, po které teď kráčím. Nyní jsem mnohem šťastnější, sám v sobě pevnější, rozhodnější a spokojenější sám se sebou. Nejlepší na tom všem je pro mě zjištění, že jako muž toho můžu vykonat spoustu dobrého pro ostatní bytosti.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se mi uvnitř mužského kruhu dostalo od všech parťáků ve skupině. Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.
Jaromír Rous
Co mi to dalo?

Pro mě celý proces hledání vize znamenal větší uvědomění si toho, kdo jsem, jaký jsem a kam bych měl směřovat. Samotný vision quest byl pro mě začátkem cesty a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné a usiluji o to, abych každý můj každý den žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal s nějakým záměrem a každý okamžik mého života měl nějaký smysl. Sílu a moudrost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal z mužského kruhu.
Pavel Salač
Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více o sobě. O svém vnitřním světě i o svých pohledech na ten vnější. V Mužskému kruhu jsem získal konkrétní představu o tom, na čem mohu a musím u sebe pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval energie díky sdílení mezi chlapama, kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. To v mém životě do té doby téměř úplně scházelo. Dříve jsem si musel dodávat hodně odvahy, abych si dovolil být sám sebou. Dnes je pro mě má přirozenost základní věc, ze které vše vychází.
Kamil Houška
Zdeňku, díky moc za Tvoju silu a múdrosť, ktorú nám dávaš. A za inšpiráciu. Je to veľká sila. Som moc rád, že sa môžem od Teba učiť.
Andy
Mužský kruh? "Nejzásadnější investice mého života - investice do vlastní svobody a pochopení že mužská síla nejsou jen svaly - ahou!"
Marcel Jakubovie
V mužském kruhu znovu a znovu prožívám nádherný pocit sounáležitosti s ostatními muži, který je pro mě zdrojem energie, poznání a klidu. Jsem díky výcviku Mužská síla více sám sebou a čím dál tím méně se snažím být někým, koho by ze mě chtěla mít partnerka, děti, rodiče, brácha, šéf, autoři knih o osobním rozvoji nebo článků v módních časopisech pro muže nebo ženy.
Honza
Mužský kruh mě ukázal rozdíl mezi pravdou a pravdivostí, především s pravdivostí sám k sobě.
Josef Raba
Mámza sebou více kurzů týkajících se mužské stránky, tenhle je za mě opravdu hodněintenzivní. Sdílení v bezpečném prostředí mužského kruhu pro mě má obrovskousílu, jednak v tom být vyslyšen a také v tom slyšet příběhy druhých. Projít sivšemi možnými tématy s hromadou dalších chlapů mi pomohlo přijmout svoje stínya chyby, opustit některé věci, které mi už nesloužily, víc se o sobě dozvědět,přijmout svou životní cestu a být pravdivější sám k sobě. A díky tomu se midaří být klidnější, otevřenější a pravdivější i ke světu a lidem okolo mě.
Jindřich Pergler
Ahoj, velké odhodlání a zjištění že ne všechny starosti, a trable jsu tak těžké jak si myslíme. Více se zaměřit do Nitra sebe, více se vnímat v čem je mi fajn. Zvládnout se dá moc, ale s klidem to jde lépe.😀
Miloš Habán
"... do kruhu vchází chlapec, z kruhu vychází muž..."
Michal
Výcvik mi dal (dává) jedinečnou zkušenost dotknout se sebe sama v nejpravdivější možný současný podobě. Zároveň mi pomáhá odhalit, kým jsem byl, kým mohu být, otevírá zapomenuté stránky, zaceluje rány, inspiruje, chladí, hřeje, hořkne, sládne... Vlastně dělá přesně to, o čem hovoříš ve svém promo videu: Nedělá život jednodušším, ale barevnějším. Co tomu dáváš Ty víš asi nejlépe sám, za sebe mohu říct, že jsi pro mě něco jako základní kostička lega - přesně zapadáš do celku, žádná stavba se bez Tebe neobejde, přitom ale nevyčníváš a věříš v sílu všech, kteří stojí okolo Tebe. Za to (a nejen to) si Tě moc vážím. Výcvik bych doporučil zcela jednoduše všem chlapům, kteří čtou tyto řádky. Není náhoda, že je čtete tady a teď. Nejspíš někde uvnitř slyšíte volání, stejně jako jsem ho vloni slyšel já...
Jan

DALŠÍ NAŠE AKCE

2205

Každodennost v životě muže

22.5. 2024 18:30Sál Orbis, Křižíkova 67, Praha 8 Karlín
- vede Marcel Jakubovie (777 186 389‬)
Otevřený mužský večerní kruh, 400 Kč (v hotovosti na místě)
2705
Introvečer vede Jan Prokopec
2905

Volné téma - co příjde

29.5. 2024 18:30Sál Orbis, Křižíkova 67, Praha 8 Karlín
- vede Martin Panzner (602 245 290)
Otevřený mužský večerní kruh, 400 Kč (v hotovosti na místě)
0306
Výcvik vede Jan Prokopec. Jak se vysvobodit ze syndromu hodného…
0506

Mužský kruh u Ohně

5.6. 2024 18:30Sál Orbis, Křižíkova 67, Praha 8 Karlín
- vede Marcel Jakubovie (777 186 389‬)
Otevřený mužský večerní kruh, 400 Kč (v hotovosti na místě)
1906

Od hodného chlapce k vyhoření

19.6. 2024 18:30Sál Orbis, Křižíkova 67, Praha 8 Karlín
- vede Martin Doubravský (607 748 413)
Otevřený mužský večerní kruh, 400 Kč (v hotovosti na místě)
2606

Mužská síla

26.6. 2024 18:30Sál Orbis, Křižíkova 67, Praha 8 Karlín
- vede Patrik Dítě (607 990 918)
Otevřený mužský večerní kruh, 400 Kč (v hotovosti na místě)
0308

BUSHCRAFT Taťkárium

3.8. 2024 09:30 - 10.8. 2024Karlínská obchodní akademie, Praha - Karlín
Prázdninové taťkárium malé skupinky tátů s dětmi 2023/24
1208

LETNÍ TAŤKÁRIUM 2024

12.8. 2024 09:30 - 18.8. 2024Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí
10. ročník úspěšného projektu pro táty s jejich dětmi
2308

Taťkárium VESELÉ PLUTÍ 2024

23.8. 2024 - 25.8. 2024ORLICE
Voda pro otce a děti
2211

Mužská síla - cesta středu 2024/26 - Morava, Beskydy

22.11. 2024Moravskoslezské Beskydy, Velké Karlovice
Výcvik vede Jan Čermák, Jan Rudzinskyj a Zdeněk Jan Weber