Chybí mužské vzory?  

Chybí? 

Vytrácí se? 

A co když je to jinak?

Pokud si chceš přečíst bezpečnou filozofickou stať o mužství, tak tady přestaň číst. 

Dál to může být výzva. Vlastně celkem čtyři.

Výzva level 1 

To prohlášení je z části o světě tam venku a současně o tom, kdo ho pronáší. Chceš to slyšet v procentech? 

Tak z 10% o tom světě tam venku. Tak z 90% o tom, kdo ho pronáší. Tedy o tobě. 

Když řekneš, že mužské vzory nejsou, tak vlastně říkáš, že mužské vzory nevidíš.  

Tahle výzva je o převzetí odpovědnosti za svůj kus světa a za svůj pohled na něj. Když to uděláš, tak získáš možnost jej změnit. Pohled i svět. 

Jsi připravený na další výzvu?

Výzva level 2

Zeptej se sám sebe, kdo jsem já ve vztahu k tomu, že nevidím mužské vzory?

Nerozumíš?

To je v pořádku. Tak jinak. 

Kdy jsi si v klidu sedl a zeptal se sám sebe, jaký muž mě inspiruje a čím? Co dělají muži, které znám,  dobrého? Co si zaslouží respekt a úctu?

Zvu Tě k tomu, aby ses s těmito otázkami zastavil právě teď. Pak pokračuj ve čtení.

Hotovo? 

Na co jsi přišel?

Možná se Ti před očima vynořilo pár mužů, kteří jsou v jedné či v několika oblastech dobří nebo i skvělí. 

Objevila se v tobě možná nějaká vnitřní nespokojenost s výsledkem. Protože nějaká část Tebe si představuje, že mužský vzor je inspirující ve všech aspektech svého života. Tedy bez chyb. 

A možná se taky objevilo drobné píchnutí, které má základ v tom v tom, že vnímáš ostatní muže jako konkurenci. Když oni jsou (v něčem) dobří, tak jak můžu být dobrý i já?

Obě tyhle věci jsou velké a zaslouží si samostatnou pozornost. Někdy v budoucnu ji dostanou. 

Nyní zůstaňme u toho, že jsi objevil s určitou výhradou muže, kteří mají talenty a silné stránky, které vidíš. 

A pokud ne, tak Tě zvu k tomu, abys přestal číst. Ta další výzva je velká. Tak velká, že ji 9 z 10 mužů nikdy nezvládne. 

Výzva level 3

Čím tě inspiruje tvůj táta? Co je na něm dobrého, skvělého?

Au. 

Ano, au. 

Steve Biddulph píše ve své knize Mužství, že „Pouze asi jeden muž z deseti řekne: „Můj otec mi hodně pomáhá. Představuje v mém životě jakousi emocionální kotvu.“ Pokud to tak máš, super. 

Pokud ne, nejsi v tom sám.  

A přece právě tudy vede cesta k tomu, že ve světě budou opět mužské vzory. A nebude výzva je hledat. Nemusí to být vůbec cesta lehká. 

To, jakým jsi dnes mužem ve velké míře je dědictví po tvém tátovi. Pokud „nectíš otce svého“, tak nectíš tu část tebe, která je jeho otiskem v tobě. 

Tím otiskem, který vzniknul tím, že jsi svého tátu na začátku svého života pozoroval a napodoboval ho. 

Často nebylo snadné něco okoukat, protože mizel někam do práce, garáže, na zahradu, na ryby, nebo jen zmizel a ty jsi doma zůstal s mámou. 

Otisk Tvého táty v sobě podle mých zkušeností nejde zapřít, odterapeutovat, odpárat, zrušit. Tím, že si řekneš „nikdy nebudu jako můj táta“ se jí nezbavíš. Ať se snažíš sebevíc, vždycky někde vyplave. 

Navíc když se  snažíš popírat své dědictví po svém tátovi, popíráš významnou část sám sebe. Pokud ji nezaintegruješ, bude Tě stále kus chybět. A taky veškerá ta energie, kterou v popírání a skrývání pálíš. 

Ten poslední level je už hard core. 

Výzva level 4

Zatím jsme hledali mužské vzory venku. 

Pokud dokážeš vidět vzory v ostatních mužích, tak v nich vidíš kvalitu, kterou máš sám. 

Pamatuješ? Výzva level 1 – 10% o nich, 90 % o tobě. 

Tato výzva je poslední, protože je největší. 

V čem jsi skvělý ty? Na co jsi u sebe hrdý? 

To neznamená, že přestaneš mít chyby, nebo se zbavíš věcí, na kterých chceš pracovat. 

To znamená, že kromě chyb, se ptáš, co je na tobě dobrého. Na co můžeš být na sobě hrdý. 

To slovíčko hrdost vnímám jako důležité. 

Ostatní muži totiž nejsou jen zdrojem inspirace. 

Skrze ostatní muže se totiž ty sám můžeš spojit s pocitem hrdosti na to, že jsi muž. 

S pocitem, že je skvělé být muž. 

A když po téhle cestě budeš chvilku kráčet, tak možná dojdeš do bodu, kdy řekneš nahlas „jsem hrdý na svůj, svou, své ……. „ nebo dokonce „jsem hrdý na sebe”. A celá tvá bytost s tím bude v souladu. 

A zvládneš tuhle poslední výzvu. 

Když ji zvládneš, tak začneš být vzorem ty sám. Ne, protože ses snažil o to být vzorem. Protože vědět v čem jsem dobrý, skromně a současně pravdivě to říct a žít to ve svém životě, je velká věc. Pro tebe, ale i pro tvou ženu, tvé děti, muže i ženy okolo tebe. 

Rozhodnutí je na Tobě

Co k tomu říct na závěr? Pokud ti chybí v tvém životě mužské vzory, tak je to pozvání k tomu, abys je objevil. 

Abys v tomhle bodě převzal odpovědnost za svůj život a našel jsi je. A ta cesta tam nemusí skončit.

Můžeš zůstat v tom, že mužské vzory nejsou. 

Nebo se můžeš vydat na cestu a něco s tím udělat.  

Rozhodnutí je na tobě. 

Společně s Karlem Tůmou, Zdeňkem Káleckým, Honzou Prokopcem muže po této cestě provázíme. 

Ve výcviku Mužská síla se na tuhle cestu vydáš v doprovodu nás mentorů, ale také dalších mužů, kteří se vydali na cestu transformace sebe s cílem změnit svůj život. Každý z těch mužů se může pro tebe stát v určitém části svého bytí zdrojem inspirace. Ve výcviku Tě pozveme k inventuře tvého vztahu s tátou. Na konci té cesty budeš více v míru se sebou jako mužem, a pokud pro to něco uděláš, tak budeš vědět, v čem jsi skvělý a na co na sobě jsi hrdý. A tenhle dar přinést do světa pro ostatní. 

Jak se dozvíš více o výcviku, pokud budeš chtít?

Na našich webových stránkách. A pokud budeš chtít ještě více informací, tak se s námi potkej na osobním či online introvečeru, na osobní či telefonické konzultaci

Nebo se prostě přihlas a uvidíme se na prvním modulu.

Těším se na viděnou, 

Jan Čermák 

Mentor výcviku Mužská síla 

P.S.: Zdroj – Steve Biddulph, Mužství, Portál 2007. K dostání v antikvariátech. Novější verze je Kniha o mužství, ta se dá snadno sehnat.

Jan Čermák
Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí a vědomý účastník vlastního života. Přes dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě udivovat síla lidského ducha a našeho srdce. Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří chtějí ve svém životě něco víc než doposud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu svého ducha a svého srdce. Těším se na to, že se brzy setkáme.

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO TEBE?

To můžeš zjistit na představovacích intro večerech.
Dozvíš se tam více o tom, co takový výcvik obsahuje a proč, jak to probíhá, kde, kdy,... a hlavně čím a jak ti může zlepšit kvalitu života.

Introvečery probíhají ŽIVĚ nebo ONLINE.

O tom, zda je 1,5-letý výcvik Mužská síla pro tebe si také můžeš promluvit i osobně s mentorem. Zde si můžeš objednat 20-minutový rozhovor s mentorem podle vlastní volby - zjisti, zda a jak právě tobě může výcvik pomoct.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem.