Dostal jsi někdy takovouhle SMS?

SMS: Prijdte ke mne. Hned. Prosim.

Dostal(a) jsi někdy takovouhle esemesku? Od šéfa?
Ano? A co to v tobě nastartovalo?
Co jsi cítil?
V těle? Kolem žaludku? Na hrudníku? Na ramenou?
Co jsi si pomyslel?
Co za příběh (na vysvětlenou) vyprodukovala tvoje mysl (hlava)?

Co jsi si řekl?
Nějaký průser. Povýšení. Neví si rady? Zachráním ho. Co zase chce? Tak to prasklo!…

Co jsi pak udělal?
Asi jsi šel. A jak se ti šlo?

Jaká byla tvoje celková reakce?
Strach? Poslušnost? Odpor? Vzdor? Fakáč, sabotáž? Útěk (nejradši).
Zvědavost a otevřenost?

Připomínám. Stále ještě nevíš, co se vlastně děje. O co jde…

..ale už je tu scénář. Nějaká představa průběhu, výsledku a dapadu na tebe té situace. 

Je to normální. Vždy nějak reagujeme. Vždy vygenerujeme nějakou představu.  To kvůli pocitu kontroly (obvyklosti a tedy známosti situace) a tedy “bezpečí”. (Alespoň) iluze bezpečí. To jaká konkrétně představa bude, zda bolestivá nebo příjemná velmi záleží na minulých zkušenostech. V tomto konkrétním případě na zkušenostech s autoritou. Třeba s otcem. 

Úkol pro nás zní, aktualizovat tu reakci,  ty představy tak, aby byla adekvátní aktuální situaci. Nenabíhat na starý neaktuální scénář. Z něj a z tělesného pocitu z něj pak totiž vychazí i naše reakce (a projev), a šéfova reakce (a projev) na naše nastavení a naše reakce na jeho reakci na naše nastavení… a tak dokola a dokola. 

A kde pak jsme?

K té aktualizaci je ovšem třeba odvaha a sebe-investice.
Rozbít staré a vytvořit nové. Podívat se na “prvočinitele”. Přebrat je a ty dobré si nechat a ty nefunkční odložit. 

Když jsme u případu té autority. Je třeba podívat se na svoji historii vztahu s otcem. Podívat se do svých (nejenom) temných koutů a uklidit si tam. Taková inventura. Je fajn podívat se do (i temných) koutů jiných mužů a nechat se inspirovat i jejich příběhem. 

Zkusit si to. Dotknout se toho. Být s tím…

Dobrá zpráva je, že to jde. Že to funguje. Ten vzorec, reakci, vztah (nejen na autoritu) lze aktualizovat. Jo chce to pozornost a trochu toho úsilí a disciplíny, ale je to možné. 

Můžeš, budeš-li chtít, změnit svoji reakci a svoje následné chování a prožívání v nejrůznějších situacích (interakcích).
Svoje prožívání života. Svoji “realitu”. 

Realita (ta objektivní), jako taková, se nezmění. Dál budou šéfové (autority a taky manželky, úřady, děti, politici, podvodníci,…jiní muži a ženy) ale změní se tvoje vnímáni a prožívání té reality. 

Takže se vlastně změní (tvoje subjektivní realita). 

Je to na tobě, jak se budeš cítit, když ti přijde esemska. Zda se “posereš”, nebo se budeš těšit nebo prostě zůstaneš ve svém středu a půjdeš se vztyčenou hlavou a otevřeným hledím zjistit a řešit “co že se to vlastně děje…”

Chceš aktualizovat svůj scénář?
Chceš být ve svém středu?
Chceš prožívat svoji „oblíbenou“ realitu.

Tak musíš rozbít staré a vytvořit nové, musíš se podívat dotknout do svých temných koutů a dotknout se těch pokladů, které tam leží. Musíš si v sobě uklidit.

Nikdo jiný to za tebe neudělá.
A to je dobrá správa.

Karel Tůma
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,….

Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc.

Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO TEBE?

To můžeš zjistit na představovacích intro večerech.
Dozvíš se tam více o tom, co takový výcvik obsahuje a proč, jak to probíhá, kde, kdy,... a hlavně čím a jak ti může zlepšit kvalitu života.

Introvečery probíhají ŽIVĚ nebo ONLINE.

O tom, zda je 1,5-letý výcvik Mužská síla pro tebe si také můžeš promluvit i osobně s mentorem. Zde si můžeš objednat 20-minutový rozhovor s mentorem podle vlastní volby - zjisti, zda a jak právě tobě může výcvik pomoct.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem.