Evoluce muže “živě” a cesta k vyšší úrovni vědomí

Vyšší úroveň osobní energie, umožňuje život na vyšší úrovni vědomí a tím pádem na vyšší úrovni radosti, vyšší integritu v životě i ve vztazích.

Evoluce je progresivní pozitivní síla, která působí v podpalubí našeho života a později, pokud jí podpoříme, tak i na palubě našeho života. Evoluce muže živě je akce, živoucí konference vytvořená právě proto, abychom se každý sám a společně jako muži spojili s touhle hlubokou a silnou tvořivou silou evoluce a poslali tu evoluční sílu do těch oblastí života, které to potřebují. Mužská síla je o progresi, ale také o citu. Mužské srdce miluje progresi, ale bez vnitřní progresivní síly není možné žádné progrese dosahovat v jakékoli oblasti života. Chceš se opravdu posunout v životě? Opravdu? Pak potřebuješ progresivní sílu, která je schopná tě vynést do nejvyšších pater životních destinací, čím hlouběji jsi schopen se ponořit do své duše, tím do větší výšky a šířky jsi schopen poté jít a skutečně si to užít a vychutnat. Nestačí být jenom “osel, co běhá za ještě větší a ještě větší mrkvičkou”, to nepřináší vůbec žádnou vitalitu a radost, jenom vyčerpání a zmar a zničení zdraví a kocovinu. Nu, pokud je to tvoje cesta, nečti dál.

Síla kruhu mužů je právě ve společném probuzení evoluční síly, která v individuálních životech účastníků, ale i dalších lidí působí jako aktivátor progrese v. K tomu, abychom mohli a byli schopni svou evoluční sílu probudit a vést, potřebujeme rozvíjet sebe-vědomí a sebe-reflexi a schopnost svou myslí usměrňovat energii. K tomu potřebujeme rozvinout určitou stabilitu vědomí a mysli, mysl potřebuje být trénovaná, aby byla stabilní a jednobodová.

Proto evoluce muže živě zahrnuje, ritualizovanou samotu, ritualizované sdílení, vedená dechová a energetická cvičení, vzájemnou inspiraci, podnětnou zpětnou vazbu, srdečné mužské pozitivní přátelství, spíkry a mentory, kteří provádějí muže procesem transformace vědomí a sami praktikují to, co žijí. 

 

Vyšší úroveň osobní energie, umožňuje život na vyšší úrovni vědomí a tím pádem na vyšší úrovni radosti, vyšší integritu v životě i ve vztazích. Všechny moudré tradice si uvědomovaly, že evoluční síla potřebuje vědomí, kontrolu a kultivaci, aby byla užitečná a progresivní pro život jednotlivce i společnosti. K tomu je určena evoluce muže živě, aby se muži mohli setkat s lidmi, kteří žijou svou sílu více vědomě a také abychom se jako společenství mohli posunout k vyšším úrovním vědomí.

Mužstvo, potřebuje společné aktivity, které přinášejí do života jednotlivých mužů více vědomí a vhledu a metod, které umožňují svůj život žít a svou cestu jít unikátně, originálně, jedinečně a užitečně. Evoluce muže živě je naprosto duchovně a kulturně inovativní akcí, živoucí konference určená pro muže žijícího v 21. století, který má chuť a zájem na sobě pracovat na vnitřní a i vnější úrovni života.

Muž 20. století byl většinou zaměřený “jenom ven”, v mládí nabral know-how o všem a potom z toho dožil, jeho vědomí bylo, a stále je, zakotvené ve vnějších zdrojích informací, peněz, energie, síly, moci. Jeho nitro a vnitřní světy jsou mu povětšinou nedostupné. Muž 21. století přichází s vizí a touhou jít dovnitř, poznat sám sebe, najít hlas svého srdce a vyššího vědomí, jeho morálka vychází zevnitř, jeho etika vychází zevnitř, jeho rozhodnutí vychází z jeho pravdivého jádra, která našel díky vnitřní cestě a moudrost, která vychází zevnitř to vše spojuje s tím vnějším, integruje vnější a vnitřní, mužské a ženské, silné a citlivé, racionální a pragmatické a intuitivní v jeden moment v jedno teď.

Co tedy získáš svou účastní na EVOLUCI MUŽE ŽIVĚ, která se koná 13.6 až 16.6 2019?

  • rozvíjet v sobě sdílnost a štědrost, ocenění sebe a druhých mužů, budeš mít prostor k tomu, abys dokázal oceňovat druhé a zároveň, abys dokázal dát adekvátní zpětnou vazbu
  • zažívat více přítomnosti v těle a v emocích, naučit se více vnímat své tělo a energii, skrze kterou pak můžeš dávat pravdivou zpětnou vazbu sobě i druhým
  • v každém setkání s ostatními muži budeš mít příležitost vnímat svou pravdivou přítomnost, nejen tělesnou, ale i emocionální a současně i přítomnost na úrovni myšlení
  • vlastní zodpovědnost a příspěvek ke společnému poli, povedeme tě k tomu, abys každý okamžik bral jako příležitost k tvoření a vkládání své energie do celé skupiny.
  • povedeme tě jednoduše k tvojí síle a k tomu, aby jí vědomě užíval
  • na této akci můžeš také ocenit vše, co již znáš, vše, co přinášíš a současně si můžeš být vědomý toho, že jsi součástí mnohem většího a mocnějšího celku
  • budeš mít možnosti, jak podporovat bratry v tom, aby našli své dary – to je jednou z velkých služeb druhým a je to současně cesta, jak sebe rozvíjet a růst

A mnoho skutečných mužských přátel.

Tady se dozvíš mnohem víc a taky se můžeš přihlásit:

evolucemuze.cz/evoluce-muze-zive-cz/

Zdravím tě

Zdenek Weber, mentor a průvodce po vnitřní krajině až do srdce velkého tajemství

Zdeněk Weber
Zdenek Weber (1975), je zakladatel organizace muzskykruh.cz a certifikovaný mentor osobního rozvoje a neformálního vzdělávání, studoval somatic experinecing ( věda a metoda o traumatu ), rodinné konstelace, mužské skupiny, 20 let hrál hokej a věnoval se silovým sportům, 15 let je praktikujícím tibetského budhismu a dalších mystických tradic, je učitelem meditace a přes 15 let vede mužské skupiny, přechodové rituály, partnerské workshopy, vydává knihy, on-line programy, akce pro otce Taťkárium, pro rodiny Rodokmen, každý rok pořádá duchovní poutě do Izraele a do Indie. Je dlouholetým průvodcem vision questu tzv. hledání vize. Jeho přednáškami, kurzy, výcviky prošlo přes 5000 lidí.

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO TEBE?

To můžeš zjistit na představovacích intro večerech.
Dozvíš se tam více o tom, co takový výcvik obsahuje a proč, jak to probíhá, kde, kdy,... a hlavně čím a jak ti může zlepšit kvalitu života.

Introvečery probíhají ŽIVĚ nebo ONLINE.

O tom, zda je 1,5-letý výcvik Mužská síla pro tebe si také můžeš promluvit i osobně s mentorem. Zde si můžeš objednat 20-minutový rozhovor s mentorem podle vlastní volby - zjisti, zda a jak právě tobě může výcvik pomoct.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem.