Sexuální síla coby kořeny našeho Stromu života

Setkání s Khushruem (Gregorem Steinmauerem) je vždycky inspirativní a obzory rozšiřující. Tentokráte na téma mužské sexuality. A nejenom mužské, jak se záhy ukázalo… „Sexualita je pro mě způsob, jakým se prostřednictvím své životní síly zapojuji do celého života, do všech jeho částí.“ To zní dobře. A co dál?
(Gregora vyzpovídala Rina Komorádová)

„Než vůbec začneme,“ usmál se na mě Gregor, aniž jsem se stihla nadechnout k první otázce, „tak bych rád vysvětlil, co pro mě znamená sexualita.“ A tím jsme začali.

„Rozhodně to není sex, pohlavní styk, jak se o sexualitě běžně mluví a přemýšlí. Takový pohled je hodně zjednodušený… Sexualita, jak ji vnímám já, je způsob, jakým se prostřednictvím své životní síly zapojuji do celého života, do všech jeho částí a aspektů. Je to způsob, jakým se setkávám s ostatními lidmi, se svými vizemi, jak je manifestuji v realitě, jak se starám o své tělo, o svůj vnitřní svět nebo o svou rodinu…. Všechno tohle je vyjádřením sexuality, sexuální síly každého z nás, nejenom mužů, i když výcvik, který se chystám otevřít zase letos na podzim, je určen právě jim.“

Sexuální síla coby naše životní síla v sobě nese obrovský transformační potenciál. V běžném životě se na ni ale takto nepohlíží…

Lidé často vnímají svůj sexuální život odděleně od zbytku svého života. To je ale velmi ploché vnímání a je daleko zajímavější začít objevovat, jak všechno se vším souvisí. Jak způsob, jakým přistupuji ke své sexualitě a jakým se miluji se ženou – mluvím teď z mužské perspektivy – souvisí a přímo se odráží ve způsobu, jakým přistupuji k životu obecně, ke svému směřování v něm, ke svým financím nebo ke svému tělu. A když ovlivním jeden prvek ze všech, ovlivním tím i ty zbylé.

Takže ve výcviku, jehož šestý ročník otevřeš letos v květnu, se nebudou muži učit techniky, „jak uspokojit ženu“, jak některé semináře a výcviky nabízí?

O technikách si také něco řekneme, to ano, protože je důležité vědět, „jak na to“. Ale vnímat rozvoj své sexuality a svůj osobní rozvoj skrze sexualitu pouze tímhle způsobem by bylo velmi povrchní. Půjdeme dál, ZA to. Budeme sledovat, kde se naše energie ve svém proudění opakovaně zastavuje, kde je něčím uvnitř nás blokována. Tedy kde nežijeme to, co bychom chtěli ve svém životě žít, kde opakujeme určité vzorce chování.

A jakmile se na to zaměřím, současně s tím si začneme uvědomovat, kde se nám podobné bloky objevují v životě a jeho různých aspektech, jak už jsem říkal: ve vztahu k našemu tělu, k našim emocím, financím, k našim partnerům nebo rodičům, k tomu, jakým způsobem komunikujeme…

Mohl bys tohle trochu rozvést? Jak mohu různé aspekty svého každodenního života vidět a chápat jako projev své sexuální síly?

Tak si vezmi třeba okamžik, kdy tě napadne něco skvělého! Kdy tě inspirace celou uvnitř doslova zalije! Wow! (řekne vzrušeně a luskne při tom prsty) Všichni víme, jak nová myšlenka dokáže být sexy, protože je zajímavá a vzrušující! A když se na to podíváme zblízka, vidíme, že to je vlastně sexualita přímo v akci. Erotická sexuální energie projevená na jiné úrovni, než jakou si se sexualitou běžně spojujeme.

Erotická sexuální energie projevená na jiné úrovni, než jakou si se sexualitou běžně spojujeme.

Energii, kterou pocítím v její sexuální podobě jako sexuální vzrušení, se nachází na první, základní úrovni a odpovídá první čakře energetického systému. To je ta úroveň, jejímž záměrem je tvořit život. Proto je tak mocná a silná! I ve své nekontrolovatelnosti. Je základním impulsem všech živých organismů! A pokud do této její podoby plně vstoupíme, mluvím teď o mužích, táhne nás kupředu! Velmi často se ale za ni na nějaké úrovni stydíme. A z toho vznikají různá traumata.

Když mluvíš o sexuální síle v tomto významu, cítím, že má skutečně co dělat s naší životní silou, motorem našich činů…

… a jako taková se také projevuje! Například v práci, když chceme rozjet nějaký projekt: nejdřív přijde ona myšlenka, která ve skutečnosti přichází z našeho sedmého energetického centra, z korunní čakry a sestupuje do první, kde se manifestuje ve hmotném světě tím, jak tvoříme. Jak posíláme svou energii ve formě pozornosti a přemýšlíme o tom, jak co udělat, jak podnikáme konkrétní kroky… A cítíme se … uh! (spokojeně vzrušeně vydechne) spokojeni, protože se něco děje, něco vzniká!

A to samé můžeme prožívat i ve svém partnerském vztahu, pokud dovolíme stále té samé energii, aby se projevila právě zde, na úrovni čtvrté čakry. Jakmile to jednou poznáme, pochopíme, jak ohromně vyživující to je! Nebo vzrušující inspirující rozhovor s našimi přáteli nebo blízkými lidmi, se kterými si máme co říct…! Tak takhle se naše sexualita projevuje v každodenním životě; jedna a tatáž energie projevená na různých úrovních. Proto sexualitu a život sám od sebe nelze oddělit!

Sexualita středem naší pozornosti. Nehrozí, že se z nás tak trochu stanou otroci sexuální síly a tělesných prožitků?

(směje se) Tématem vědomé sexuality a jejího projevení v nejrůznějších úrovních našeho života se zabývám už dlouho (Gregor spolu se svou partnerkou Komalou vedou roční Výcvik pro život, který pracuje na podobném principu využívání životní síly coby nástroje transformace, pozn.red.).  A čistě pro mužskou skupinu výcvik Vědomá mužská sexualita. A za tu dobu jsem vysledoval, že se děje naprosto opačná věc, paradoxně: Že se stáváme čím dál tím míň závislí na sexu jako způsobu, jak se vyrovnat s nějakým přetlakem v sobě.

Hlavně to platí pro muže. Protože my, muži jsme historickým vývojem naučeni a máme to hluboce uložené ve svých instinktech, že sex je způsob, jak se zbavit napětí a naopak jak se uvolnit a potěšit.   A je to pro nás jediný způsob, jaký známe. Jenže v tom se právě skrývá past: Je-li toto můj jediný (zdůrazní) způsob, jak se zbavit stresu a přivést do svého života skutečné potěšení… pak na sex samotný uvaluji obrovskou zátěž a stres. A na svou partnerku také. A jestli se se sexem něco opravdu, ale opravdu neslučuje…, tak je to právě stres a jakýkoliv tlak.

My, muži jsme naučeni, že sex je způsob, jak se zbavit napětí a naopak jak se uvolnit a potěšit.

Jak třeba právě s tímhle tématem ve Výcviku pracuješ?

Předně chci říct, že mužům neříkám, co mají nebo nemají dělat. Tímto způsobem se chováme k dětem. Ve výcviku se spolu díváme na programy a stereotypy, které máme uložené hluboko ve svém nevědomí, v nervovém systému a také v těle. Muži v sobě mají spoustu tlaků, jak být „správným mužem“; co všechno bychom měli a neměli dělat nebo jací bychom měli nebo neměli být.

A přitom jsme úplně normální lidské citlivé zranitelné bytosti. Mnoho mužů si tohle vůbec nepřipustí. A když se s tím potom konfrontují, nevědí, jak s tím naložit. Podobně jako když si uvědomí obrácenou stránku své sexuální síly, kterou je agresivita. Nebo když mají přijmout její instinktivní rozměr, kterým je diverzita byť jenom v představách… A tak svou přirozenou sexualitu raději potlačují.

Jenže v takovém případě ženy často podvědomě stejně cítí, že je „něco jinak“.

Když muž nevěří sám sobě, jak mu může věřit a důvěřovat žena? Když po něčem toužím, ale nemám to, vždycky ve mně bude touha to získat. A ženský princip mi nikdy nebude moci plně důvěřovat, i kdyby to měl být jenom ženský princip ve mně samotném. Když svou touhu ale přivedu do sdíleného prostoru, když před přirozeností mužské sexuality nebudu utíkat, ženský princip najednou začne víc důvěřovat a bude se moci víc uvolnit.

S jakými metodami ve Výcviku vědomé mužské sexuality pracuješ?

Protože mě nesmírně baví skládat různé přístupy, a zvlášť východní a západní dohromady, je jich celkem dost. (usmívá se) Takže určitě tam budou taoistické techniky kladoucí silný důraz právě na polarity a jejich kultivaci, budou tam techniky využívající principy práce s energií, které najdeme např. v čchi-kungu nebo tai-či. Inspiraci nacházím také ve své terapeutické praxi, kam „sahám“ především pro metodu somatického prožívání, práci s traumatem nebo znalosti zákonitostí v systému, nejčastěji rodinného. Hodně pracujeme s uvědomováním si svého těla, protože sexualita je prožívána právě v těle! Největším zdrojem jsou pro mě ale mé vlastní zkušenosti, má vlastní sexualita a také vztah s Komalou.

(odmlčí se) Prostě se snažím, aby v tomto výcviku muži dostali informace o sexualitě, které nám v patnácti, šestnácti nikdo neřekl a které nám chyběly. A jsou to právě tito muži, kdo je může předat svým synům, vnukům nebo i synovcům nebo o nich mluvit se svými kamarády, kolegy nebo klienty – řada mužů dnes pracuje jako terapeuti, a tak mohou toto povědomí rozšiřovat dál. Protože to je jediná šance, jak věci změnit: nejenom o nich mluvit, k čemuž my, muži velmi často sklouzáváme – mluvit a filozofovat, to nám jde (usmívá se), ale tyto změny také žít. Ve svém každodenním životě.

Náš tip:
Roční výcvik na téma mužské sexuality, který v Čechách Gregor povede, začne v květnu. Pro další podrobnosti se podívejte na stránky Mužského kruhu.

Pokud Vás víc zajímá téma projevu životní síly na úrovních sedmi čaker, přečtěte si rozhovor s Gregorem a Komalou o Výcviku pro život.

A jestli Vás Gregor zaujal jako terapeut nebo „průvodce“, podívejte se na jeho www stránky Integralbeing.at nebo Komala-Gregor.cz 

Autor článku: Rina Komorádová, Maitrea

Komentáře

Zdeněk Weber
Zdenek Weber (1975), je zakladatel organizace muzskykruh.cz a certifikovaný mentor osobního rozvoje a neformálního vzdělávání, studoval somatic experinecing ( věda a metoda o traumatu ), rodinné konstelace, mužské skupiny, 20 let hrál hokej a věnoval se silovým sportům, 15 let je praktikujícím tibetského budhismu a dalších mystických tradic, je učitelem meditace a přes 15 let vede mužské skupiny, přechodové rituály, partnerské workshopy, vydává knihy, on-line programy, akce pro otce Taťkárium, pro rodiny Rodokmen, každý rok pořádá duchovní poutě do Izraele a do Indie. Je dlouholetým průvodcem vision questu tzv. hledání vize. Jeho přednáškami, kurzy, výcviky prošlo přes 5000 lidí.

JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA PRO TEBE?

To můžeš zjistit na představovacích intro večerech.
Dozvíš se tam více o tom, co takový výcvik obsahuje a proč, jak to probíhá, kde, kdy,... a hlavně čím a jak ti může zlepšit kvalitu života.

Introvečery probíhají ŽIVĚ nebo ONLINE.

O tom, zda je 1,5-letý výcvik Mužská síla pro tebe si také můžeš promluvit i osobně s mentorem. Zde si můžeš objednat 20-minutový rozhovor s mentorem podle vlastní volby - zjisti, zda a jak právě tobě může výcvik pomoct.

CO JE VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA?

Cesta za smyslem života, za svým Posláním, za Vizí, za Životem.